لیست فایل ها - صفحه 2

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 9 ) راز موفقیت

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 9 ) راز موفقیت در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس نهم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصا

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 8 ) همزیتی با مام میهن

دانلود این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هشتم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر جذاب شخصیت های درس - معنای لغات و عبارت ها و ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 7 ) پرتو امید

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 7 ) پرتو امید در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هفتم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصا

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 6) آداب زندگانی

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 6) آداب زندگانی در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس ششم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تص

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 4 ) هم نشین

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 4 ) هم نشین در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس چهارم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاو

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 2 ) عجایب صنع حق تعالی

این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس دوم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر ج...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 1 )

این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس اول پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال نوبت اول املای نهم / همراه با پاسخنامه تشریحی

ترکیبی از سوالات املایی و املای تقریری 10+10

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال ترم اول املای نهم / دی ماه 1400

سوالات املایی + متن املای تقریر 10+10. نمونه سوال ترم اول املای نهم / دی ماه 1400 نمونه سوال کاملا استاندارد مختص املای فارسی نهم / آزمون ترم اول / همراه با پاسخنامه تشریحی کاملا روشن / این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر پایه اهداف ارزشیابی دروس کتاب طراحی شده و برای دانش آموزان و معلمین ...

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال نوبت اول املای نهم / همراه با پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوال نوبت اول املای نهم / همراه با پاسخنامه تشریحی ترکیبی از سوالات املایی و متن املای تقریری 10 +10 ...

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه 5 متن املای تقریری گلچین شده از فارسی نهم / مخصوص امتحان املا

دانلود مجموعه 5 متن املای تقریری گلچین شده از فارسی نهم / مخصوص امتحان املا. مجموعه 5 متن املای تقریری گلچین شده مختص امتحان املای فارسی نهم / آزمون ترم اول / این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر پایه اهداف ارزشیابی دروس کتاب طراحی شده و برای دانش آموزان و معلمین عزیز بسیار سودمند و مفید است ..

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صفحه1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی